Friday, December 2, 2011

Guru yang kreatif


Saya melihat seorang guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Guru tersebut menggunakan pengalaman murid untuk mengaitkan tajuk yang hendak dipelajari.

No comments:

Post a Comment