Friday, December 2, 2011

Guru yang kreatif


Saya melihat seorang guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Guru tersebut menggunakan pengalaman murid untuk mengaitkan tajuk yang hendak dipelajari.